Przykładowa strona

To jest przy­kła­dowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także poja­wiają się w menu witryny (w więk­szo­ści motywów). Więk­szość użyt­kow­ni­ków zaczyna od strony z infor­ma­cjami o sobie, która zapozna ich przed odwie­dza­ją­cymi witrynę. Taka strona może zawierać na przykład taki tekst:

Cześć! Za dnia jestem kurierem rowe­ro­wym, nocą próbuję swoich sił w aktor­stwie, a to jest moja witryna. Mieszkam w Krakowie, mam wspa­nia­łego psa który wabi się Reks i lubię piña coladę (oraz spacery, gdy pada deszcz).

…albo coś takiego:

Firma XYZ Doohic­key została założona w 1971 roku i od tamtej pory dostar­cza spo­łe­czeń­stwu dobrej jakości gadżety. Znaj­du­jąca się w Gotham City XYZ zatrud­nia ponad 2000 osób i robi nie­sa­mo­wite rzeczy dla spo­łecz­no­ści Gotham.

Jako nowy użyt­kow­nik Word­Pressa, powi­nie­neś przejść do swojego kokpitu aby usunąć tę stronę i stworzyć nowe z własną treścią. Dobrej zabawy!